איכות

אחת הבעיות המרכזיות המטרידות אותנו – בעלי רשיון לקנאביס רפואי – היא איכות לא אחידה של התרופה אותה אנחנו מקבלים. לכך סיבות שונות ובעיקר – פיקוח רופף של הרשויות על המגדלים ושוק פרוץ המאפשר ממכר של תרופות שונות באיכות לא אחידה.

כיצד בכוונתנו לשנות זאת

ככוח צרכני חזק, ביכלתנו להתקשר ישירות עם מגדלים וספקים ולפקח על איכות התרופה בהתאם לסטנדרטים מקצועיים המוכרים לנו.

בנוסף, בכוונתנו להיות מעורבים יותר במחקר ופיתוח מקומיים של התרופה – היותנו קהילה רחבה של משתמשים רשומים מאפשר לנו לייצר משוב מול מוסדות מחקר ואקדמיה הבוחנים את השפעת התרופה על החולים. כמו כן, חלק מכספי הקהילה יושקע במחקר רפואי ייעודי שנועד לתמוך ולשפר את מצבם של החברים מהקהילה.